Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Publicystyka piłsudczykowska w Kraju 1940-1947

Marek Gałęzowski, Wierni Polsce, t.2. Publicystyka piłsudczykowska w Kraju 1940-1947, Warszawa 2007