Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Spotkanie opłatkowe środowisk piłsudczykowskich i niepodległościowych

Ponad 200 piłsudczyków z kraju i zza granicy wzięło udział w świątecznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 22 grudnia 2015 r. w Sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie przez Związek Piłsudczyków oraz Instytut Józefa Piłsudskiego. Honorowym gościem spotkania była Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. Prowadzący spotkanie Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że uroczystość ma również charakter jubileuszowy. Po raz 25 spotykamy się na Zamku, aby przełamać się opłatkiem. Spotykamy się także w 25 rocznicę powrotu do Ojczyzny ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, który tu właśnie przekazał insygnia władzy prezydenckiej oraz Chorągiew Rzeczypospolitej, która dumnie powiewała nad siedzibą królów i prezydentów aż do niemieckiej i sowieckiej napaści w 1939 r. – podkreślił Jan J. Kasprzyk.

Oplatek1_kadr

Specjalny list z życzeniami skierował do zebranych Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego reprezentował jego doradca Andrzej Klarkowski. Życzenia w imieniu Instytutu Józefa Piłsudskiego złożył zebranym Prezes prof. Wiesław Jan Wysocki. Na jego ręce przekazany został dla Instytutu medalion z podobizną Juliusza Słowackiego, ulubionego poety Marszałka Piłsudskiego. Wręczył go Józef Baliszewski, pomysłodawca i realizator budowy pomnika autora Kordiana w Warszawie.

Wspólną modlitwę poprowadzili kapelani środowisk niepodległościowych: ojciec prof. Eustachy Rakoczy – Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, ks. prałat Bogdan Bartołd – proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ks. Infułat Jan Sikorski oraz przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. por. Marek Okoń. W spotkaniu uczestniczyli weterani walk o Niepodległość, z kawalerem Orderu Orła Białego sędzią Bogusławem Nizieńskim i Hanną Szczepanowską na czele, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkich organizacji strzeleckich. Pan Mirosław Widlicki, wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, przekazał do zbiorów Instytutu medal Józefa Piłsudskiego, wybity w 1995 r. przez Honorowy Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka w Wołominie.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru Starówka działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy.