Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Uroczystości 153. rocznicy Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe 1963 roku było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, powstanie umocniło świadomość narodową i wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
22 stycznia br. Instytut Józefa Piłsudskiego wraz z Kręgiem Pamięci Narodowej oraz z udziałem Wojska Polskiego uczestniczył w uroczystości 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Po mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, celebrowanej przez bp. Gen. Józefa Guzdka, nastąpił przemarsz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, grup rekonstrukcyjnych oraz pozostałych uczestników uroczystości pod Krzyż i Głaz Pamięci Romualda Traugutta, gdzie miał miejsce apel pamięci. W uroczystościach uczestniczył minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. W czasie uroczystości zabrali głos członek Instytutu pan Andrzej Melak i Prezes Instytutu prof. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki.