Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

W cieniu Katynia

Stanisław Swianiewicz,
W cieniu Katynia,
Warszawa 2010