Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła

Anna Prokopiak-Lewandowska, Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła, Warszawa 2012